Dokumentumok elérhetősége az alábbi felsorolásban

Elemi költségvetés:

Elemi_koltségvetés_2018,(PDF dokumentum) Elemi_koltsegvetes_2019, (PDF dokumentum)

Elemi_koltsegvetes_2020 (PDF dokumentum),

Elemi_koltsegvetes_2021 (PDF dokumentum)

Éves beszámolók:

Éves költségvetési beszámoló 2018 (PDF dokumentum), Éves költségvetési beszámoló 2019, (PDF dokumentum)

Éves költségvetési beszámoló 2020 , (PDF dokumentum), Éves költségvetési beszámoló 2021 (PDF dokumentum)

Szabályzatok: Az intézményi ebédlő épülete

A belső_ellenőrökre_vonatkozó_etikai_kódex (PDF dokumentum)

Belső-kontrollrendszer-szabályzat2017 (PDF dokumentum)

Biologiai_kockázatbecslés_és_értekeles-2021 (PDF dokumentum)

Bizonylati_szabályzat-2017 (PDF dokumentum)

Cafeteria_szabályzat-2018 (PDF dokumentum)

Elelmezési_szabályzat-2020 (PDF dokumentum)

Ellenőrzési_nyomvonal (PDF dokumentum)

Érdekképviseleti_fórum_működési_szabalyzata-2019 (PDF dokumentum)

Gepjarmű üzemeltetési szabályzat-2021 (PDF dokumentum)

Gyógyszerellátási_és_gazdálkodási_szabályzat-2018 (PDF dokumentum)

Integrált kockázatkezelési eljárásrend-2019 (PDF dokumentum)

Kábítószerekkel_és_pszichotrop_anyagokkal_az_új_pszichoaktiv_anyagokkal_
végezhető_tevékenységekkel_kapcsolatos_szabalyzat-2017 (PDF dokumentum)

Kockázatkezelési_szabályzat-2018 (PDF dokumentum)

Környezetvédelmi_szabályzat-2016 (PDF dokumentum)

Kötelezettségvállalás_pénzügyi-.ellenjegyzés_teljesítésigazolás_
érvenyesítés,_utalványozas_rendjének_szabályzata-2016 (PDF dokumentum)

Közalkalmazotti_szabályzat_KT_ügyrenddel-2020 (PDF dokumentum)

Közérdeku_adatok rendje-2016 (PDF dokumentum)

Lakók_pénz_es_letetkezelesi_szabályzata-2020 (PDF dokumentum)

Panaszkezelesi_szabályzat-2020 (PDF dokumentum)

Szabályzat_a_szociális_szolgáltatást_végzők_jogai_védelmében-2016 (PDF dokumentum)

Szabályzat_a_vagyonnyilatkozat_táteli_kötelezettség_rendjére-2008 (PDF dokumentum)

Szabályzat_a_vezetékes_és_a_hivatali_mobiltelefonok_használatára-2019 (PDF dokumentum)

Szabályzat_az_Intézmény_munkaköri_átadás_átvetel-rendjere-2016 (PDF dokumentum)

Szabályzat_az_intézményi_hagyatéki_eljárás_lefolytatására-2019 (PDF dokumentum)

Szervezeti_felépités (PDF dokumentum)

Ügyrend-2017 (PDF dokumentum)

Vagyonvédelmi_és_biztonsági_szabályzat-2020 (PDF dokumentum)

Vezetők_csoportvezetők_elérhetőségei (PDF dokumentum)

Felügyeleti_törvényességi_ellenőrzést_gyakorlo_szerv_neve (PDF dokumentum)

Hirdetmény-covid vírushelyzetre vonatkozóan (PDF dokumentum)

Látogátasi_rend_2021_nov_02_tol (PDF dokumentum)

Látogatási_rend-2021 (PDF dokumentum)

Tájékoztató_látogatási_tilalom_feloldásáról (PDF dokumentum)

Ügyfélkapcsolati_vezető_elérhetősége (PDF dokumentum)

Vezetők_csoportvezetők_elérhetőségei(PDF dokumentum)