Dokumentumok elérhetősége az alábbi felsorolásban

Elemi költségvetés:

Elemi_koltségvetés_2018,(PDF dokumentum) Elemi_koltsegvetes_2019, (PDF dokumentum)

Elemi_koltsegvetes_2020 (PDF dokumentum),

Elemi_koltsegvetes_2021 (PDF dokumentum)

Éves beszámolók:

Éves költségvetési beszámoló 2018 (PDF dokumentum), Éves költségvetési beszámoló 2019, (PDF dokumentum)

Éves költségvetési beszámoló 2020 , (PDF dokumentum), Éves költségvetési beszámoló 2021 (PDF dokumentum)

Szabályzatok: Az intézményi ebédlő épülete

A belső_ellenőrökre_vonatkozó_etikai_kódex (PDF dokumentum)

Belső-kontrollrendszer-szabályzat2017 (PDF dokumentum)

Biologiai_kockázatbecslés_és_értekeles-2021 (PDF dokumentum)

Bizonylati_szabályzat-2017 (PDF dokumentum)

Cafeteria_szabályzat-2018 (PDF dokumentum)

Elelmezési_szabályzat-2020 (PDF dokumentum)

Ellenőrzési_nyomvonal (PDF dokumentum)

Érdekképviseleti_fórum_működési_szabalyzata-2019 (PDF dokumentum)

Gepjarmű üzemeltetési szabályzat-2021 (PDF dokumentum)

Gyógyszerellátási_és_gazdálkodási_szabályzat-2018 (PDF dokumentum)

Integrált kockázatkezelési eljárásrend-2019 (PDF dokumentum)

Kábítószerekkel_és_pszichotrop_anyagokkal_az_új_pszichoaktiv_anyagokkal_
végezhető_tevékenységekkel_kapcsolatos_szabalyzat-2017 (PDF dokumentum)

Kockázatkezelési_szabályzat-2018 (PDF dokumentum)

Környezetvédelmi_szabályzat-2016 (PDF dokumentum)

Kötelezettségvállalás_pénzügyi-.ellenjegyzés_teljesítésigazolás_
érvenyesítés,_utalványozas_rendjének_szabályzata-2016 (PDF dokumentum)

Közalkalmazotti_szabályzat_KT_ügyrenddel-2020 (PDF dokumentum)

Közérdeku_adatok rendje-2016 (PDF dokumentum)

Lakók_pénz_es_letetkezelesi_szabályzata-2020 (PDF dokumentum)

Panaszkezelesi_szabályzat-2020 (PDF dokumentum)

Szabályzat_a_szociális_szolgáltatást_végzők_jogai_védelmében-2016 (PDF dokumentum)

Szabályzat_a_vagyonnyilatkozat_táteli_kötelezettség_rendjére-2008 (PDF dokumentum)

Szabályzat_a_vezetékes_és_a_hivatali_mobiltelefonok_használatára-2019 (PDF dokumentum)

Szabályzat_az_Intézmény_munkaköri_átadás_átvetel-rendjere-2016 (PDF dokumentum)

Szabályzat_az_intézményi_hagyatéki_eljárás_lefolytatására-2019 (PDF dokumentum)

Szervezeti_felépités (PDF dokumentum)

Ügyrend-2017 (PDF dokumentum)

Vagyonvédelmi_és_biztonsági_szabályzat-2020 (PDF dokumentum)

Vezetők_csoportvezetők_elérhetőségei (PDF dokumentum)

Felügyeleti_törvényességi_ellenőrzést_gyakorlo_szerv_neve (PDF dokumentum)

Hirdetmény-covid vírushelyzetre vonatkozóan (PDF dokumentum)

Látogátasi_rend_2021_nov_02_tol (PDF dokumentum)

Látogatási_rend-2021 (PDF dokumentum)

Tájékoztató_látogatási_tilalom_feloldásáról (PDF dokumentum)

Ügyfélkapcsolati_vezető_elérhetősége (PDF dokumentum)

Vezetők_csoportvezetők_elérhetőségei(PDF dokumentum)

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.