Akadálymentesítés

Akadálymentesítési nyilatkozat

A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona elkötelezett amellett, hogy honlapját, mobilalkalmazását a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.
Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a vazsonyiidosotthon.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap az alábbiakban felsorolt kivételek miatt csak részben felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok(ok) miatt részben akadálymentes:

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés

Jelenleg a weboldalon található dokumentumok képernyőolvasó szoftver által olvasható módra történő átalakítására intézményünknek kapacitása nincsen. A honlap saját kivitelezésben készült. Jelenleg nincs pénzügyi lehetőség külső szolgáltató bevonására.

A szkennelt dokumentumok nem felolvashatóak: A jelenlegi gyakorlat szerint a dokumentumok hitelesítése kézi aláírással történik. Az így keletkezett pdf állományok szkennelése során, nem mindig biztosítható, hogy azokat a felolvasó programok értelmezni tudják. A jövőben arra fogunk törekedni, hogy minél több tartalmat szöveges formátumban töltsünk fel, hogy a felolvasó szoftverek megfelelő biztonsággal kezelni tudják.

Aránytalan teher

A teljes akadálymentesítéséhez a weboldal és dokumentumok teljes körű átszerkesztésére lenne szükség, amelynek becsült költsége jelenleg az intézmény éves költségvetésében nem áll rendelkezésre, különös tekintettel a napjainkban tapasztalható bizonytalan gazdasági helyzetre.

A tartalom nem tartozik az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

Az akadálymentesítési nyilatkozat 2022.08.30–án készült.
E nyilatkozat egy harmadik fél által végzett értékelés alapján készült. (KIFÜ 2022.07.11 MEBF-A/884/2022)

Visszajelzés és elérhetőségek …

Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat az rozsa @ vazsonyiidosotthon.hu címen jelezheti.
Az akadálymentesítésért és a kérések feldolgozásért felelős: Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona / Informatikus

Végrehajtási eljárás

Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 30 napon belül nem, vagy nem kielégítően válaszol az akadálymentesítéssel kapcsolatos bejelentésre vagy kérelemre, bejelentéssel élhet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség felé.
Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019 (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf.: 182.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.hu

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta

Somogyi Bernadett, Intézményvezető