Akadálymentesítés

Akadálymentesítési nyilatkozat

A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona elkötelezett amellett, hogy honlapját, mobilalkalmazását a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.
Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a vazsonyiidosotthon.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap az alábbiakban felsorolt kivételek miatt csak részben felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok(ok) miatt részben akadálymentes:

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés

Jelenleg a weboldalon található dokumentumok képernyőolvasó szoftver által olvasható módra történő átalakítására intézményünknek kapacitása nincsen. A honlap saját kivitelezésben készült. Jelenleg nincs pénzügyi lehetőség külső szolgáltató bevonására.

A szkennelt dokumentumok nem felolvashatóak: A jelenlegi gyakorlat szerint a dokumentumok hitelesítése kézi aláírással történik. Az így keletkezett pdf állományok szkennelése során, nem mindig biztosítható, hogy azokat a felolvasó programok értelmezni tudják. A jövőben arra fogunk törekedni, hogy minél több tartalmat szöveges formátumban töltsünk fel, hogy a felolvasó szoftverek megfelelő biztonsággal kezelni tudják.

Aránytalan teher

A teljes akadálymentesítéséhez a weboldal és dokumentumok teljes körű átszerkesztésére lenne szükség, amelynek becsült költsége jelenleg az intézmény éves költségvetésében nem áll rendelkezésre, különös tekintettel a napjainkban tapasztalható bizonytalan gazdasági helyzetre.

A tartalom nem tartozik az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

Az akadálymentesítési nyilatkozat 2022.08.30–án készült.
E nyilatkozat egy harmadik fél által végzett értékelés alapján készült. (KIFÜ 2022.07.11 MEBF-A/884/2022)

Visszajelzés és elérhetőségek …

Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat az rozsa @ vazsonyiidosotthon.hu címen jelezheti.
Az akadálymentesítésért és a kérések feldolgozásért felelős: Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona / Informatikus

Végrehajtási eljárás

Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 30 napon belül nem, vagy nem kielégítően válaszol az akadálymentesítéssel kapcsolatos bejelentésre vagy kérelemre, bejelentéssel élhet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség felé.
Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019 (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf.: 182.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.hu

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta

Somogyi Bernadett, Intézményvezető

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.