Közérdekű adatok

SZMSZ

SZMSZ

Szabályzatok – 2017.

Vagyonvédelmi szabályzat-2017

Ügyrend 2017

SZERVEz. INT. SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZ. ELJÁRÁSRENDJE2017

Számviteli politika 2017 számlarend 2017

Pénzkezelési 2017 munkaruha-2017

Munkakör átadás-átvétel Szabályzat 2017

Leltárkészítési és leltározási szabályzat 2017

Lakáscélú munkáltatói támogatás szabályzata_2017

Kiküldetés 2017

Közbeszerzési szabályzat 2017.

Iratkezelési 2017

Hagyatéki eljárás szabályai 2017

Gazdálkodási 2017

Feleslegessé vált vagyontárgyak 2017

Etikai kódex 2017.

Eszk. és források értékalésének szab. 2017

Élelmezési szabályzat 2017

Bizonylati rend 2017

Beszerzések lebonyolításának szabályázata_2017

Béren kívüli juttatások szabályzata 2017

Belsőellenőrzési kézikönyv2017

Belső kontroll kézikönyv 2017

Anyag és eszközgazdálkodási 2017

Adatvédelmi Szabályzat 2017

Közérdekű adatok 2017

Közérdekű adatok

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének a rendje:
Letölthetők a www.vazsonyiidosotthon.hu oldalról, vagy írásban az intézmény e-mail címén (rozsa@vazsonyiidosotthon.hu),  vagy postai úton (1064 Budapest, Rózsa utca 67.) megigényelhető.

Az adatok szolgáltatása, a kérésre vonatkozó igénybejelentés, kézhezvételtől számított 20 naptári napon belül az igénylő által megadott elérhetőségre történik.

 

A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonában a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló  1992. évi LXIII. törvény 20. §-a alapján benyújtott, közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekkel az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak.

Az intézmény ez irányú tevékenységét adatvédelmi szabályzat szabályozza.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013,

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013,

Szabályzatok – 2016.

Közbeszerzési szabályzat 2016. március

Kiküldetés 2016

Iratkezelési 2016

Gazdálkodási 2016

Feleslegessé vált vagyontárgyak 2016

Eszk. és források értékelésének szab. 2016

Esélyegyenlőségi szabályzat 2016

Élelmezési szabályzat 2016

Cafetéria Szabályzat 2016

Bizonylati rend 2016

Beruházási és felújítási szabályzat 2016

Belsőellenőrzési kézikönyv2016

Belsőell.2016-mellékletek

BELSOKONTROLL Vázsonyi 2016

Anyag és eszközgazdálkodási 2016

HÁZIREND – 2015

HÁZIREND Vázsonyi 2015

Az Intézmény ellátottjogi képviselője

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonának ellátottjogi képviselője: Sajtos Éva
Elérhetősége: Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, 1064 Budapest, Rózsa u. 67.
Telefon: 06-20/489-9657
E-mail: sajtos.eva@ijb.emmi.gov.hu

Szabályzatok 2013

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonában végzett vizsgálatok

Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések eredményei nyilvános megállapításai:

2016. évben

2016. március 17. – ÁNTSZ ellenőrzés – Knézich u. otthon

Eredmény: 30 napon belül javítható körülményeket állapított meg

 

2015.évben

2015. október 14. – Közétkeztetés minősítés

Eredmény: Közepes

2015. november – Fenntartói ellenőrzés – /lakópanasszal kapcsolatos/

Eredmény: Hibát nem tárt fel

2015. december 11. – éves fenntartói szakmai ellenőrzés

Eredmény:

Az ellenőrzött területeken hiányosság nem volt fellelhető, a tevékenységek dokumentáltak. Az otthon tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz. A lakóegységek hirdetőtábláin az intézmény Házirendje, Szakmai Programja, Korlátozó intézkedés szabályai, alap-gyógyszerkészletről, szolgáltatási önköltségről, intézményi térítési díjról szóló tájékoztatók, Ellátottjogi Képviselő neve, elérhetősége az otthonban megrendezésre kerülő programokról szóló tájékoztató, stb. fellelhetők, hozzáférhetők.  

 Az intézmény vezetése önerő mozgósításával dinamikusan fejlődő fejlesztéseket hajt végre az otthon tárgyi feltételeinek javítása terén. Az ápolási, gondozási dokumentációk informatívak, szakszerűséget tükröznek.”  

Az ellenőrzés tényét az intézmény „Ellenőrzési Napló”-ban a 305249 sorszámon rögzítették.

 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

2012

2012. évi belső ellenőrzés.

Mellékletek

2011

Az intézmény közbeszerzési gyakorlata, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési kötelezettségének és nyilvántartási kötelezettségének teljesítése területén végzett éves fenntartói ellenőrzés.

2011. január 11, Fenntartói ellenőrzés

2010

2010 évi szakmai vizsgálat

2010. november 4, 2010 évi szakmai vizsgálat

A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona közfeladata

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális szolgáltatás.

Olvasson tovább…