Közérdekű adatok

Szabályzatok – 2017.

Vagyonvédelmi szabályzat-2017

Ügyrend 2017

SZERVEz. INT. SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZ. ELJÁRÁSRENDJE2017

Számviteli politika 2017 számlarend 2017

Pénzkezelési 2017 munkaruha-2017

Munkakör átadás-átvétel Szabályzat 2017

Leltárkészítési és leltározási szabályzat 2017

Lakáscélú munkáltatói támogatás szabályzata_2017

Kiküldetés 2017

Közbeszerzési szabályzat 2017.

Iratkezelési 2017

Hagyatéki eljárás szabályai 2017

Gazdálkodási 2017

Feleslegessé vált vagyontárgyak 2017

Etikai kódex 2017.

Eszk. és források értékalésének szab. 2017

Élelmezési szabályzat 2017

Bizonylati rend 2017

Beszerzések lebonyolításának szabályázata_2017

Béren kívüli juttatások szabályzata 2017

Belsőellenőrzési kézikönyv2017

Belső kontroll kézikönyv 2017

Anyag és eszközgazdálkodási 2017

Adatvédelmi Szabályzat 2017

Közérdekű adatok 2017

Közérdekű adatok

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének a rendje:
Letölthetők a www.vazsonyiidosotthon.hu oldalról, vagy írásban az intézmény e-mail címén (rozsa@vazsonyiidosotthon.hu),  vagy postai úton (1064 Budapest, Rózsa utca 67.) megigényelhető.

Az adatok szolgáltatása, a kérésre vonatkozó igénybejelentés, kézhezvételtől számított 20 naptári napon belül az igénylő által megadott elérhetőségre történik.

 

A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonában a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló  1992. évi LXIII. törvény 20. §-a alapján benyújtott, közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekkel az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak.

Az intézmény ez irányú tevékenységét adatvédelmi szabályzat szabályozza.

Közbeszerzési terv – 2017

Közbeszerzési terv – 2017

2016. Elemi költségvetés

Elemi költségvetés_492522_2016

Eves koltsegvetesi beszamolo_2015

Személyi juttatások 2015

Szabályzatok – 2016.

Közbeszerzési szabályzat 2016. március

Kiküldetés 2016

Iratkezelési 2016

Gazdálkodási 2016

Feleslegessé vált vagyontárgyak 2016

Eszk. és források értékelésének szab. 2016

Esélyegyenlőségi szabályzat 2016

Élelmezési szabályzat 2016

Cafetéria Szabályzat 2016

Bizonylati rend 2016

Beruházási és felújítási szabályzat 2016

Belsőellenőrzési kézikönyv2016

Belsőell.2016-mellékletek

BELSOKONTROLL Vázsonyi 2016

Anyag és eszközgazdálkodási 2016

Közbeszerzési terv 2016.

Közbeszerzési terv – 2016.év

HÁZIREND – 2015

HÁZIREND Vázsonyi 2015

Közbeszerzési terv 2015. év

közbeszerzési

Az Intézmény ellátottjogi képviselője

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonának ellátottjogi képviselője: Sajtos Éva
Elérhetősége: Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, 1064 Budapest, Rózsa u. 67.
Telefon: 06-20/489-9657
E-mail: sajtos.eva@ijb.emmi.gov.hu