• SZMSZ

  SZMSZ

  SZMSZ bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
 • Szabályzatok – 2017.

  Vagyonvédelmi szabályzat-2017 Ügyrend 2017 SZERVEz. INT. SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZ. ELJÁRÁSRENDJE2017 Számviteli politika 2017 számlarend 2017 Pénzkezelési 2017 munkaruha-2017 Munkakör átadás-átvétel Szabályzat 2017 Leltárkészítési és leltározási szabályzat 2017 Lakáscélú munkáltatói támogatás szabályzata_2017 Kiküldetés 2017 Közbeszerzési szabályzat 2017. Iratkezelési 2017 Hagyatéki eljárás szabályai 2017 Gazdálkodási 2017 Feleslegessé vált vagyontárgyak 2017 Etikai kódex 2017. Eszk. és források értékalésének szab. 2017 Élelmezési szabályzat 2017 Bizonylati rend 2017 Beszerzések lebonyolításának szabályázata_2017 Béren kívüli juttatások szabályzata 2017 Belsőellenőrzési kézikönyv2017 Belső kontroll kézikönyv 2017 Anyag és eszközgazdálkodási 2017 Adatvédelmi Szabályzat 2017 Közérdekű adatok 2017

  Szabályzatok – 2017. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
 • Közérdekű adatok

  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének a rendje: Letölthetők a www.vazsonyiidosotthon.hu oldalról, vagy írásban az intézmény e-mail címén (rozsa@vazsonyiidosotthon.hu),  vagy postai úton (1064 Budapest, Rózsa utca 67.) megigényelhető. Az adatok szolgáltatása, a kérésre vonatkozó igénybejelentés, kézhezvételtől számított 20 naptári napon belül az igénylő által megadott elérhetőségre történik.   A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonában a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló  1992. évi LXIII. törvény 20. §-a alapján benyújtott, közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekkel az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak. Az intézmény ez irányú tevékenységét adatvédelmi szabályzat szabályozza.

 • Szabályzatok – 2016.

  Közbeszerzési szabályzat 2016. március Kiküldetés 2016 Iratkezelési 2016 Gazdálkodási 2016 Feleslegessé vált vagyontárgyak 2016 Eszk. és források értékelésének szab. 2016 Esélyegyenlőségi szabályzat 2016 Élelmezési szabályzat 2016 Cafetéria Szabályzat 2016 Bizonylati rend 2016 Beruházási és felújítási szabályzat 2016 Belsőellenőrzési kézikönyv2016 Belsőell.2016-mellékletek BELSOKONTROLL Vázsonyi 2016 Anyag és eszközgazdálkodási 2016

 • Szabályzatok 2013

  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 SzMSz 1. sz. melléklete: szabálytalanságok kezelése Szervezeti felépítés Házirend 2013

 • A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonában végzett vizsgálatok

  Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések eredményei nyilvános megállapításai: 2016. évben 2016. március 17. – ÁNTSZ ellenőrzés – Knézich u. otthon Eredmény: 30 napon belül javítható körülményeket állapított meg   2015.évben 2015. október 14. – Közétkeztetés minősítés Eredmény: Közepes 2015. november – Fenntartói ellenőrzés – /lakópanasszal kapcsolatos/ Eredmény: Hibát nem tárt fel 2015. december 11. – éves fenntartói szakmai ellenőrzés Eredmény: „Az ellenőrzött területeken hiányosság nem volt fellelhető, a tevékenységek dokumentáltak. Az otthon tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz. A lakóegységek hirdetőtábláin az intézmény Házirendje, Szakmai Programja, Korlátozó intézkedés szabályai, alap-gyógyszerkészletről, szolgáltatási önköltségről, intézményi térítési díjról szóló tájékoztatók, Ellátottjogi Képviselő neve, elérhetősége az otthonban megrendezésre kerülő programokról szóló tájékoztató, stb. fellelhetők, hozzáférhetők.    Az intézmény…

 • A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona közfeladata

  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális szolgáltatás.