• A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonában végzett vizsgálatok

    Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések eredményei nyilvános megállapításai: 2016. évben 2016. március 17. – ÁNTSZ ellenőrzés – Knézich u. otthon Eredmény: 30 napon belül javítható körülményeket állapított meg   2015.évben 2015. október 14. – Közétkeztetés minősítés Eredmény: Közepes 2015. november – Fenntartói ellenőrzés – /lakópanasszal kapcsolatos/ Eredmény: Hibát nem tárt fel 2015. december 11. – éves fenntartói szakmai ellenőrzés Eredmény: „Az ellenőrzött területeken hiányosság nem volt fellelhető, a tevékenységek dokumentáltak. Az otthon tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz. A lakóegységek hirdetőtábláin az intézmény Házirendje, Szakmai Programja, Korlátozó intézkedés szabályai, alap-gyógyszerkészletről, szolgáltatási önköltségről, intézményi térítési díjról szóló tájékoztatók, Ellátottjogi Képviselő neve, elérhetősége az otthonban megrendezésre kerülő programokról szóló tájékoztató, stb. fellelhetők, hozzáférhetők.    Az intézmény…

  • Egyéb közérdekű adatok

    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke. A közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, másolatkészítés költségei.