Statisztikai adatok

Statisztikai összegzés az éves közbeszerzésekről

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól

Éves gazdaságstatisztikai jelentés

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés

Személyi adatok

Személyi juttatások 2015