• A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona közfeladata

  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális szolgáltatás.

 • A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona felettes szervei

  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai: A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona irányító szerve: Budapest Főváros Közgyűlése, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Fenntartó szervezet: Budapest Főváros Önkormányzata Címe. 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telefonszám: 327-1190 E-mail: lakiib@budapest.hu Honlap: www.budapest.hu

 • A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona vezetői

  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím): Intézményvezető: Neve: Barta Zsolt Telefonszáma: 311-4850, 311-4851 /19-es mellék (titkárság) Fax: 473-1159 E-mail cím: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu Gazdasági vezető: Neve: Ladomérszkyné Székely Zsuzsanna Telefonszáma: 311-4850, 311-4851 /18-as mellék Fax: 473-1159 E-mail cím: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu

 • A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona szervezeti felépítése

  Egészségügyi csoport: Biztosítja az ellátást igénybe vevők ellátását. Az egészségügyi ellátás keretén belül köteles gondoskodni: az egészség megőrzését szolgáló felvilágosításról, rendszeres orvosi felügyeletről, szükség szerinti ápolásról, szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról, kórházi kezeléshez való hozzájutásról, a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyógyszerellátásról és a gyógyászati segédeszközök biztosításáról, a takarítók munkájának irányításáról, munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáról. Mentálhigiénés csoport: Biztosítja az ellátást igénybe vevők…

 • A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona elérhetőségei

  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei: Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 67. Postai cím: 1064 Budapest, Rózsa utca 67. Telefonszám: 311-4850, 311-4851 Fax: 473-1159 E-mail cím: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu Honlap: vazsonyiidosotthon.hu Ügyfélszolgálat: a központi számon elérhető.