A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona közfeladata

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális szolgáltatás.

A költségvetési szerv tevékenységei

a., Ellátandó alaptevékenysége

 • Az intézmény által nyújtott ellátás formája: ápolást, gondozást nyújtó intézmény
 • Az intézmény által nyújtott ellátás típusa: idősek otthona
 • Az intézmény által nyújtott szolgáltatások integrált szervezeti formája: tiszta profilú intézmény
 • Szakágazat száma: 873000 (alapvető)
 • Szakágazat megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
 • TEÁOR száma: 8730
 • TEÁOR szerinti megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
 • Szakfeladat száma, megnevezése:
  • 873011-1 (alapvető),  Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
  • 873013-1, Demens betegek bentlakásos ellátása
  • 562917-1, Munkahelyi étkeztetés
  • 870001-1, Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél

b., Vállalkozási tevékenysége

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet folytathat, mely a költségvetési kiadási előirányzat maximum 5%-a lehet.

c., Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata:

 • Szakfeladat száma: 841907-9
 • Szakágazat megnevezése: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

A költségvetési szerv besorolása

 • a tevékenység jellege alapján közszolgáltató
 • a közszolgáltató szerv fajtája közintézmény
 • a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója önállóan működő és gazdálkodó

d., Költségvetési szerv adószáma:

Adószám: 15492526-2-42

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.