A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona közfeladata

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális szolgáltatás.

A költségvetési szerv tevékenységei

a., Ellátandó alaptevékenysége

 • Az intézmény által nyújtott ellátás formája: ápolást, gondozást nyújtó intézmény
 • Az intézmény által nyújtott ellátás típusa: idősek otthona
 • Az intézmény által nyújtott szolgáltatások integrált szervezeti formája: tiszta profilú intézmény
 • Szakágazat száma: 873000 (alapvető)
 • Szakágazat megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
 • TEÁOR száma: 8730
 • TEÁOR szerinti megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
 • Szakfeladat száma, megnevezése:
  • 873011-1 (alapvető),  Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
  • 873013-1, Demens betegek bentlakásos ellátása
  • 562917-1, Munkahelyi étkeztetés
  • 870001-1, Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél

b., Vállalkozási tevékenysége

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet folytathat, mely a költségvetési kiadási előirányzat maximum 5%-a lehet.

c., Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata:

 • Szakfeladat száma: 841907-9
 • Szakágazat megnevezése: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

A költségvetési szerv besorolása

 1. a tevékenység jellege alapján közszolgáltató
 2. a közszolgáltató szerv fajtája közintézmény

a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója önállóan működő és gazdálkodó

d., Költségvetési szerv adószáma:

Adószám: 15492526-2-42