A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona szervezeti felépítése

Egészségügyi csoport:

Biztosítja az ellátást igénybe vevők ellátását. Az egészségügyi ellátás keretén belül köteles gondoskodni:

 • az egészség megőrzését szolgáló felvilágosításról,
 • rendszeres orvosi felügyeletről,
 • szükség szerinti ápolásról,
 • szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról,
 • kórházi kezeléshez való hozzájutásról,
 • a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyógyszerellátásról és a
 • gyógyászati segédeszközök biztosításáról,
 • a takarítók munkájának irányításáról,
 • munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáról.

Mentálhigiénés csoport:

Biztosítja az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátását. Ennek keretében biztosítja:

 • az egyénre szabott bánásmódot,
 • konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzését,
 • a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását,
 • gondozási tervek megvalósítását,
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit,
 • segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését,
 • a ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével az aktivitást segítő fizikai, szellemi, szórakoztató és kulturális tevékenységet.

Pénzügyi- és számviteli csoport:

Feladata az intézmény pénzgazdálkodásával, vagyonváltozásával kapcsolatos események rögzítése, nyilvántartások vezetése. Ezen belül:

 • pénzforgalmi szemléletű, kettős könyvviteli nyilvántartás naprakész vezetése, számítógépes program segítségével,
 • számlaellenőrzés, érvényesítés,
 • szállítói követelések átutalása,
 • bevételek beszedése,
 • ellátottakkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése
 • térítési díjak számfejtése, beszedése, hátralékok behajtása
 • pénzkezelés bonyolítása, pénztárellenőri feladatok ellátása
 • munkaügyi feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése,
 • közalkalmazottak juttatásainak számfejtése a Magyar Államkincstár
 • bérszámfejtő programjának alkalmazásával,
 • TB ügyintézéssel kapcsolatos nyilvántartások, szabadságok, betegszabadságok nyilvántartása,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges pályáztatások lebonyolítása,
 • kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartásának vezetése,
 • előirányzat felhasználási- és likviditási tervek elkészítése,
 • telephelyenkénti és ellátás-típusonkénti könyvelés,
 • tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása,
 • kis értékű tárgyi eszközök, készletek nyilvántartása,
 • időszaki ellenőrző egyeztetések, zárlati munkák, statisztikák,
 • költségvetés, beszámolók, jelentések elkészítése,
 • bizonylati rend, nyilvántartási- és elszámolási rend betartása,
 • idegen betétkönyvek kezelése,
 • informatikai adatvédelem biztosítása,
 • iktatás, levelezés, irattározás, (levelek, közlönyök),
 • irodaszer beszerzés, elosztás,
 • számítógépes adatszolgáltatás biztosítása
 • belső ellenőrzési tevékenység

Anyag-, eszközgazdálkodási és műszaki csoport:

Feladata az intézmény működésének biztosítása. Ezen belül:

 • karbantartási, kisjavítási feladatok elvégzése, a sürgősségi, fontossági sorrend betartása,
 • energiaellátás zavartalansága,
 • pipere mosoda működtetése,
 • gépjárművek üzemeltetése, szállítási feladatok elvégzése,
 • textíliák beszerzése, tisztítása, javítása, cseréje,
 • leltározás, selejtezés lebonyolítása,
 • raktározási feladatok ellátása,
 • felesleges készlet feltárása, hasznosítása,
 • éves karbantartási-beszerzési terv készítése,
 • hagyatékkal kapcsolatos ügyintézés,
 • idegen értéktárgyak kezelése,
 • vagyonvédelmi feladatok ellátása,
 • belső ellenőrzési tevékenység

Élelmezési csoport:

Feladata az intézmény lakóinak és közalkalmazottainak élelmezése, a konyhaüzem működtetése, a HACCP rendszer előírásai szerint. A bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően a közétkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével napi háromszori főétkezést biztosít. Ezen belül:

 • élelmezési anyagok beszerzése, raktározása,
 • konyhatechnológiai feladatok, higiénés feladatok,
 • élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel,
 • étlap tervezések, normál-diétás étrend kialakítása,
 • ételkészítés, elosztás, tárolás, mosogatás,
 • előírások betartása, a konyhaüzem általános rendjének biztosítása
 • belső ellenőrzési tevékenység

Kapcsolódó dokumentumok:

Szervezeti és Működési Szabályzat 2019-záradékkal

Szervezeti ábra 2019-től