• A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona vezetői

  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím):

  Intézményvezető:
  • Neve: Somogyi Bernadett
  • Telefonszáma: 06-1-311-4850 /19-es mellék (titkárság)
  • Fax: 06-1-473-1159
  • E-mail cím: rozsa @ vazsonyiidosotthon . hu
  Gazdasági vezető:
  • Neve: Kun Bernadett
  • Telefonszáma: 06-1-311-4850 /18-as mellék
  • Fax: 06-1-473-1159
  • E-mail cím: gazdvez @ vazsonyiidosotthon . hu
 • A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona szervezeti felépítése

  Egészségügyi csoport:

  Biztosítja az ellátást igénybe vevők ellátását. Az egészségügyi ellátás keretén belül köteles gondoskodni:

  • az egészség megőrzését szolgáló felvilágosításról,
  • rendszeres orvosi felügyeletről,
  • szükség szerinti ápolásról,
  • szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról,
  • kórházi kezeléshez való hozzájutásról,
  • a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyógyszerellátásról és a
  • gyógyászati segédeszközök biztosításáról,
  • a takarítók munkájának irányításáról,
  • munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáról.

  Mentálhigiénés csoport:

  Biztosítja az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátását. Ennek keretében biztosítja:

  • az egyénre szabott bánásmódot,
  • konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzését,
  • a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
  • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását,
  • gondozási tervek megvalósítását,
  • a hitélet gyakorlásának feltételeit,
  • segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését,
  • a ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével az aktivitást segítő fizikai, szellemi, szórakoztató és kulturális tevékenységet.

  Pénzügyi- és számviteli csoport:

  Feladata az intézmény pénzgazdálkodásával, vagyonváltozásával kapcsolatos események rögzítése, nyilvántartások vezetése. Ezen belül:

  • pénzforgalmi szemléletű, kettős könyvviteli nyilvántartás naprakész vezetése, számítógépes program segítségével,
  • számlaellenőrzés, érvényesítés,
  • szállítói követelések átutalása,
  • bevételek beszedése,
  • ellátottakkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése
  • térítési díjak számfejtése, beszedése, hátralékok behajtása
  • pénzkezelés bonyolítása, pénztárellenőri feladatok ellátása
  • munkaügyi feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése,
  • közalkalmazottak juttatásainak számfejtése a Magyar Államkincstár
  • bérszámfejtő programjának alkalmazásával,
  • TB ügyintézéssel kapcsolatos nyilvántartások, szabadságok, betegszabadságok nyilvántartása,
  • közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges pályáztatások lebonyolítása,
  • kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartásának vezetése,
  • előirányzat felhasználási- és likviditási tervek elkészítése,
  • telephelyenkénti és ellátás-típusonkénti könyvelés,
  • tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása,
  • kis értékű tárgyi eszközök, készletek nyilvántartása,
  • időszaki ellenőrző egyeztetések, zárlati munkák, statisztikák,
  • költségvetés, beszámolók, jelentések elkészítése,
  • bizonylati rend, nyilvántartási- és elszámolási rend betartása,
  • idegen betétkönyvek kezelése,
  • informatikai adatvédelem biztosítása,
  • iktatás, levelezés, irattározás, (levelek, közlönyök),
  • irodaszer beszerzés, elosztás,
  • számítógépes adatszolgáltatás biztosítása
  • belső ellenőrzési tevékenység

  Anyag-, eszközgazdálkodási és műszaki csoport:

  Feladata az intézmény működésének biztosítása. Ezen belül:

  • karbantartási, kisjavítási feladatok elvégzése, a sürgősségi, fontossági sorrend betartása,
  • energiaellátás zavartalansága,
  • pipere mosoda működtetése,
  • gépjárművek üzemeltetése, szállítási feladatok elvégzése,
  • textíliák beszerzése, tisztítása, javítása, cseréje,
  • leltározás, selejtezés lebonyolítása,
  • raktározási feladatok ellátása,
  • felesleges készlet feltárása, hasznosítása,
  • éves karbantartási-beszerzési terv készítése,
  • hagyatékkal kapcsolatos ügyintézés,
  • idegen értéktárgyak kezelése,
  • vagyonvédelmi feladatok ellátása,
  • belső ellenőrzési tevékenység

  Élelmezési csoport:

  Feladata az intézmény lakóinak és közalkalmazottainak élelmezése, a konyhaüzem működtetése, a HACCP rendszer előírásai szerint. A bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően a közétkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével napi háromszori főétkezést biztosít. Ezen belül:

  • élelmezési anyagok beszerzése, raktározása,
  • konyhatechnológiai feladatok, higiénés feladatok,
  • élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel,
  • étlap tervezések, normál-diétás étrend kialakítása,
  • ételkészítés, elosztás, tárolás, mosogatás,
  • előírások betartása, a konyhaüzem általános rendjének biztosítása
  • belső ellenőrzési tevékenység

  Kapcsolódó dokumentumok:

  Szervezeti és Működési Szabályzat 2019-záradékkal

  Szervezeti ábra 2019-től

 • A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona elérhetőségei

  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

  • Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
  • Székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 67.
  • Postai cím: 1064 Budapest, Rózsa utca 67.
  • Telefonszám: 311-4850, 311-4851
  • Fax: 473-1159
  • E-mail cím: rozsa @ vazsonyiidosotthon . hu
  • Honlap: www . vazsonyiidosotthon . hu
  • Ügyfélszolgálat: a központi számon elérhető.