Alaptevékenység keretében gyüjtött és feldolgozott adatok

A közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, másolatkészítés költségei.

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások:

 • Állami normatíva nyilvántartás (gondozási napok, ellátottak száma, alkalmazottak szakmai továbbképzése)
 • Ellátottak lakónyilvántartó könyve
 • Ellátottak törzsanyag, jogszabályban előírt tartalommal
 • Ellátottak egészségügyi, mentálhigiénés adatainak nyilvántartása (anamnézis, vizsgálati anyagok, ápolási, gondozási terv)
 • Térítési díj megállapítás és fizetés nyilvántartása
 • Gyógyszernyilvántartás, gyógyszertérítés

 

Hozzáférés módja:

 • Az ellátottnak joga van az ellátásával kapcsolatos dokumentációt megtekintetni, abból saját költségére másolatot készíttetni.
 • Az ellátottnak joga van az intézmény működésével kapcsolatos adatokat megismerni, erről rendszeresen tájékoztatást kapni.
 • Az intézmény vezetősége évente két alkalommal lakóértekezlet alkalmával tesz eleget ezen tájékoztatási köztelezettségének.
 • A működéssel kapcsolatos gazdasági adatok az épület minden faliújságára kifüggesztésre kerülnek.

 

Hivatkozás:

 • 1993 évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásról (94§)
 • 1997 évi CLIV tv. az egészségügyről (24§)

 

Intézményünkben közérdekű és nem közérdekű adat kérése esetén:

Másolat készítés költsége: 1 db A/4-es oldal fénymásolása 10 Ft.