Az Intézmény ellátottjogi képviselője

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonának területileg illetékes ellátottjogi képviselője: Egediné Mandel Gizella

Telefon: 06-20/489-9595
melyen elérhető hétfőtől – csütörtökig: 08:00 – 16:30, pénteken 08:00 – 14:00 óra között.
E-mail: gizella.mandel@ijb.emmi.gov.hu
Levelezési cím: 1365 Budapest, Pf.: 646

A jogvédelmi képviselő az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) munkatársa.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06/80/620-055