Az otthon szervezeti felépítése

Intézményünk fenntartója felettes szerve:

Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály
Szociális Igazgatási és Ellátási Osztály
Címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Telefonszám: 06-1-999-905, Faxszám: Fax: 06-1/327-1825
Kovács Barbara Nóra osztályvezető
Honlap: Budapest weboldala

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:

A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona irányító szerve:

Budapest Főváros Közgyűlése, 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona vezetői/elérhetőségei és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím):

Intézményvezető:

Somogyi Bernadett
Telefonszáma: 06-1-311-4850/19-es mellék (titkárság), Fax: 06-1-473-1159
E-mail cím: rozsa @ vazsonyiidosotthon.hu

Gazdasági vezető:

Kun Bernadett
Telefonszáma: 06-1-311-4850/18-as mellék,
E-mail cím: gazdvez @ vazsonyiidosotthon.hu

Egészségügyi csoport vezető:

Gálfi-Bódi Rita
Telefonszáma: 06-1-311-4850/26-os mellék,
E-mail cím: fonover @ vazsonyiidosotthon.hu

Mentálhigiénés csoport vezetője:

Fónai Ildikó
Telefonszáma: 06-1-311-4850/12-es mellék
Mobilszám: 06-20-288-2154
E-mail cím: rozsamental @ gmail.com

Pénzügyi, számviteli csoport:

Telefonszám: 06-1-311-4850/14-es mellék,
E-mail cím: konyveles @ vazsonyiidosotthon.hu

Pénztár telefonszáma: 06-1-311-4850/13-as mellék
Munkaügy telefonszáma: 06-1-311-4850/15-ös mellék

Anyag-, eszközgazdálkodási és műszaki csoport vezetője (gondnok):

Pfeifer Tamás
Telefonszáma: 311-4850/13-as mellék,
E-mail cím: gondnok @ vazsonyiidosotthon.hu

Élelmezési csoport vezetője:

Medveczki Anett élelmezésvezető
Telefonszáma: 06-1-311-4850/24-es mellék
E-mail cím: elelmezes @ vazsonyiidosotthon.hu

Letölthető dokumentumok:

Szervezeti és működési szabályzat  2022 (PDF formátumban)