Az otthon szervezeti felépítése

AZ OTTHON SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE –VEZETŐI – felettes szerve

INTÉZMÉNYÜNK
fenntartója, felettes szerve:

Főpolgármesteri Hivatal
Kulturális, Turisztikai,Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály
Szociálpolitikai és Közegészségügyi Osztály

Címe. 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Telefonszám: 06-1-999-905, Faxszám: Fax: 06-1/327-1825

Laki Ibolya Osztályvezető
E-mail: LakiIb@budapest.hu
Honlap: www.budapest.hu 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai: 

A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona irányító szerve:

Budapest Főváros Közgyűlése, 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona vezetői/elérhetőségei:

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím):

Intézményvezető:  Somogyi Bernadett
Telefonszáma: 06-1-311-4850/19-es mellék (titkárság), Fax: 06-1-473-1159
E-mail cím: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu 

Gazdasági vezető:  Kun Bernadett
Telefonszáma: 06-1-311-4850/18-as mellék,
E-mail cím: gazdasagi@vazsonyiidosotthon.hu 

Egészségügyi csoport vezetője: Tunyi Tünde vezető ápoló
Telefonszáma: 06-1-311-4850/26-os mellék,
E-mail cím: 
fonover@vazsonyiidosotthon.hu  

Mentálhigiénés csoport vezetője:  Fónai Ildikó
Telefonszáma: 06-1-311-4850/12-es mellék
E-mail cím: 
rozsamental@gmail.com 

Pénzügyi, számviteli csoport vezetője: Galambosi Kornél Péter
Telefonszáma: 06-1-311-4850/14-es mellék,
E-mail cím: 
penzugy@vazsonyiidosotthon.hu 

Anyag-, eszközgazdálkodási és műszaki csoport vezetője (gondnok):  Pfeifer Tamás
Telefonszáma: 311-4850/13-as mellék,
E-mail cím: 
gondnok@vazsonyiidosotthon.hu 

Élelmezési csoport vezetője:  Olajos Marianna élelmezésvezető
Telefonszáma: 06-1-311-4850/24-es mellék
E-mail cím: 
elelmezes@vazsonyiidosotthon.hu

 

Szervezeti ábra