A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonában végzett vizsgálatok

Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések eredményei nyilvános megállapításai:

2016. évben

2016. március 17. – ÁNTSZ ellenőrzés – Knézich u. otthon

Eredmény: 30 napon belül javítható körülményeket állapított meg

 

2015.évben

2015. október 14. – Közétkeztetés minősítés

Eredmény: Közepes

2015. november – Fenntartói ellenőrzés – /lakópanasszal kapcsolatos/

Eredmény: Hibát nem tárt fel

2015. december 11. – éves fenntartói szakmai ellenőrzés

Eredmény:

Az ellenőrzött területeken hiányosság nem volt fellelhető, a tevékenységek dokumentáltak. Az otthon tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz. A lakóegységek hirdetőtábláin az intézmény Házirendje, Szakmai Programja, Korlátozó intézkedés szabályai, alap-gyógyszerkészletről, szolgáltatási önköltségről, intézményi térítési díjról szóló tájékoztatók, Ellátottjogi Képviselő neve, elérhetősége az otthonban megrendezésre kerülő programokról szóló tájékoztató, stb. fellelhetők, hozzáférhetők.  

 Az intézmény vezetése önerő mozgósításával dinamikusan fejlődő fejlesztéseket hajt végre az otthon tárgyi feltételeinek javítása terén. Az ápolási, gondozási dokumentációk informatívak, szakszerűséget tükröznek.”  

Az ellenőrzés tényét az intézmény „Ellenőrzési Napló”-ban a 305249 sorszámon rögzítették.

 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

2012

2012. évi belső ellenőrzés.

Mellékletek

2011

Az intézmény közbeszerzési gyakorlata, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési kötelezettségének és nyilvántartási kötelezettségének teljesítése területén végzett éves fenntartói ellenőrzés.

2011. január 11, Fenntartói ellenőrzés

2010

2010 évi szakmai vizsgálat

2010. november 4, 2010 évi szakmai vizsgálat